close Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, îti exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii pe pagina de Politica de confidentialitate.

TERMENI SI CONDITII  


Articolul 1 – SCOPUL

Termenii si conditiile generale de vanzare se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre SC HUNDOOR SRL, prin intermediul magazinului virtual http://www.telecomenzi-porti.ro/ catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
In acest document, urmatorii termeni vor insemna:
Cumparator: persoana fizica, firma, companie sau alta entitate juridica care emite o Comanda.
Vanzator: Societate Comerciala Hundoor S.R.L., avand sediul social in Targu Mures B-dul 1848 nr.89 ap.8
CUI : RO28683809 Reg. Com : J26/715/2011
Bunuri si Servicii: Orice echipament, material sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda sau privitoare in alt mod la acestea, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Cumparatorului.
Comanda: Document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si sa faca plata acestora.
Contract:Comanda confirmata de catre Vanzator prin emiterea facturii fiscale. Incheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmarii de primire a acestei comenzi.
Specificatii: toate specificatiile sau descrierile Bunurilor asa cum sunt precizate in omanda.  


Articolul 2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul http://www.telecomenzi-porti.ro/, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:
• Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) • Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul) • Documente fiscale
Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail)  catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.


Articolul 3 - VALABILITATE

Prezentul Contract intra in vigoare la emiterea facturii de catre Vanzator. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator.
Articolul 4 - EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;
Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului au caracter informativ si sunt documentate sau modificate de catre Vanzator conform fiselor/site-urilor de prezentare ale Producatorilor. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante conform informatiilor primite de la Producatori, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat.  


Articolul 5 - DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator. De asemenea, numele site-urilor precum si insemnele grafice, sunt marci inregistrate in proprietatea SC Hundoor SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.


Articolul 6 - CONFIDENTIALITATE - PUBLICITATE

Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.


Articolul 7 - TERMENE PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite. In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata. In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare. Termenul de finalizare, daca nu este modificat de Vanzator prin anuntarea Cumparatorului, este de 30 de zile de la plasarea comenzii.

 
Articolul 8 - FACTURARE - PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.


Articolul 9 - RISCURI SI RESPONSABILITATI

Livrare Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile  prin curier catre Cumparator, sau sa le predea personal.
Transport - Ambalare In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile  in momentul predarii acestora de societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza ,Cumparatorului sau unui reprezentant desemnat la Cumparatorului, sau direct catre Cumparator un reprezentant desemnat al Cumparatorului. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare pe un mediu durabil (tiparit / mail sau pe site in contul Cumparatorului). Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor pe teritoriul Romaniei.


Articolul 10 - ACCEPTARE SI DREPTUL LA RENUNTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile  sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate  nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele in termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni.  
Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile Cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre Cumparator, in conditiile legislatiei.


Articolul 11 - MARFURI EXCEDENTARE

Orice marfuri livrate in exces fata de cantitatea prevazuta in Comanda pot fi refuzate de catre Cumparator in termen de 7 zile calendaristice de la livrare.


Articolul 12 - GARANTI

Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate in Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator, acestea garanteaza Cumparatorul impotriva oricarei non conformitati care poate afecta intreaga sau o parte a Bunurilor, cu exceptia uzurii normale, pentru a perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vanzare. Exceptie fac produsele consumabile, care nu beneficiaza de garantie.   


Articolul 13 - TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de Vanzator).  
In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista in document incheiat de catre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.  


Articolul 14 - RESPECTAREA LEGILOR SI STANDARDELOR

Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale, inclusiv fara limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor si aplicabile la sanatate, securitate, mediu.


Articolul 15 - RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Promotiile sunt valabile in limita stocului disponibil.


Articolul 16 - PRET DERIZORIU

Vanzatorul face toate eforturile in a furniza informatii corecte despre pretul si caracteristicile produselor. In cazul inregistrarii unei comenzi cu un pret derizoriu, Vanzatorul are dreptul sa anuleze comanda Cumparatorului.


Articolul 17 - INCALCARE - TERMINARE

Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre Parti in termen de 3 zile de la notificare. Cumparatorul poate sa anuleze o Comanda prin e-mail, inainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor, mentionat pe site-urile Vanzatorului.


Articolul 18 - FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.  Articolul 19 - LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA  Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.  


Articolul 20 - PREVEDERI DIVERSE

Daca una sau mai multe prevederi sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, numitele prevederi nu vor fi aplicate si Partile se vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale. Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama, sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.